Туйык буын соз

 

 

 

 

Туйык буынга 8 соз айтындаршы,Отыныш! :( Ответ оставил Гость. Туйык етистиги бар сойлемдер не бари 8 соз болу керепожвлуйста скажите. Сынып 2 буын: сы ашы, нып бтеу. тыркесыВар. А)суы В)жауын С)айып-кн D)мейрл Тек туйык буыннан куралган20 соз. аза тiлi. Тйы буын(мысал). Путешественик проехал по россии 3378 км в час от белого морч до черного от мурманска до москвв он ехал на поезде от москвы 20 слов на туйык буын. Туйык етистиги бар сойлемдер не бари 8 соз болу керепожвлуйста скажите.Вы находитесь на странице вопроса "Туйык етистик 10соз", категории "аза тiлi". Сздерд айтанда дауыс толыны блшектенп, топталып айтылады.аза тлнде буынны ш тр (ашы, тйы, бтеу буын) бар. Буын. ашык буыннан 20 сз, туйык буыннан 20 соз керек. Мен жакында бiр керемет кызга соз салып жане онын ия деген жауабын алдым.Толыгыракдостарынын айтканы ол оте укыпты кыз,мiнезi туйык кез келген адаммен жакын араласа 09.02.2014Туйык етистик деген не. Решения: ереже — 5арып 5дыбыс3буын3дауысты2дауыссыз е — туйык буынре — ашык буынже- ашык буын е — дауысты, жинишке кысан езулык р — дауыссыз унды ж- дауыссыз Балаларды сз, сйлем, буын туралы ойларын алыптастыру.а- ла. «Жоалан буын» ойыны. От,ар,рт,ант,ас,ел,ер,ау. Русско-казахский словарь туйык буын. Ответ оставил Гость. Тйы буын дауысты дыбыстан басталып, дауыссыза бтед.

Буын ндестгне баынбай тран сздерд крсетз. Пользователь Салтанат Кожахметова задал вопрос в категории Домашние задания и получил на него 2 ответа Туйык буын (закрытый слог) — первый слог начинается с гласного, аеден-туйык,такта -ашык, окушы-ашык,конырау-ашык,тил-битеу,сойлем-битеу, соз-битеу,сызгыш-битеу,оширгиш-ашык. 20 слов на туйык буын.Битеу буыннан куралган 20 соз. Скажите пожалуйста мне ТУЙЫК БУЫН какие можно написать примеры. Дауыстыфонемаз ал Жауап:Б уй Аспан созинде де ас-туйык буын,но пан-битеу буын. Ответ: Жауап:Б уй Аспан созинде де ас- туйык буын,но пан-битеу буын. Буын. от, а, о, лт, ат, ap, ул, у, ант,аз, ас,ет Туйык буынды созды тап а)аспан,э)когылдер,б)уй,в)соз. 1: Анамнан кеше тамаа аша срау керек ед Мен неугн ойыншытарымды сатуа келгенмн Сен кеше неге келмедн келмеуд себебн айт туынды Анамнан мен аша Буын-соз курамындагы бир немесе бирнеше дыбыстардын тобынан жасалган фонетикалык болшек. Туйык буын мен бытеу буыннын жасалган соз а)аспапкалдын-ау 5. каратпа соз а) кой, не болса да кетейык в)мейманым,жаксы жатып,жай турдын баТуйык буынды созды тап а) аспан, э) когылдер, б) уй, в) созobrazovalka.ru/fizika/question-239141.htmlЖауап:Б уй Аспан созинде де ас-туйык буын,но пан-битеу буын. 20 слов на туйык буын. Буын турлери: ашык(а-на), туйык(ат), битеу(нан). Пар-та т.б. Тубырлес соз деген не мысалы.20 слов на туйык буын. Жауап:Б уй Аспан созинде де ас-туйык буын,но пан-битеу буын. ашык буыннан 20 сз, туйык буыннан 20 соз керек. Ty6ip сезд! белплещз. Герой нашего времени план главы тамань(кратко) Category : аза тiлi. Буын турлери: ашык(а-на), туйык(ат), битеу(нан). рт, ант, а, н, ар.из слогов( ашы буын, тйы буын, бтеу буын) оно относится.енбек-туйык,мугалим-битеу,еден-туйык,такта -ашык, окушы-ашык,конырау-ашык,тил-битеу,сойлем-битеу, соз-битеу Буын (фонетика)сйлеумшелерн ттастай имылынан пайда болан бр немесе брнеше дыбысты тркес. здк 2 буын: з тйы, дк бтеу. 20 слов на туйык буын. Буын-соз курамындагы бир немесе бирнеше дыбыстардын тобынан жасалган фонетикалык болшек. Мысалы: от, ар-ба, рт, ант, ас—ты деген сздердег от, ар, рт, ант, ас трзд буындар тйы буын рпа туралы наыл сздер? спросил 11 Авг от den-jet (1,830 баллов) в категории Тл, Сз. Какой буын в слове тогыз ? То-гыз 2 буынды соз то-ашык гыз-туйык.. туйык буын. Тек дауысты дыбыстан куралтан буын тур1н белг1лещз.E) Туйык буын. Образовательный портал Мегамозг.

Туйык етистиги бар сойлемдер не бари 8 соз болу керепожвлуйста скажите.Вы находитесь на странице вопроса "Туйык етистик 10соз", категории "аза тiлi". Тйык буын - дауыстыдан басталып дауыссызга б1ткен буын.Косымша к, г, б дыбыстарыньщ б1ршен басталганда, соз сонындагы н дыбысы о згер т, н, не м болып айтылады. Ответ на вопрос: ашык буыннан 20 сз, туйык Отбасы1 - 3 буын, от - тйы ба, сы - ашы.Вы находитесь на странице вопроса "Туйык етистик 10соз", категории "аза тiлi". С дауыссыз, ата ы дауысты, жуан, ыса, езулк н дауыссыз, нд ыСзде 5 рп, 5 дыбыс бар. Ответ 1: Ат,уй,ан-туйк буын.ата апа ана ашык буын.зан жер зат-битеу. 10. 9. Туйык буын (закрытый слог) — первый слог начинается с гласного, а заканчивается на согласный звук. АШЫК БУЫН ТУЙЫК БУЫН И БУТЕ БУЫН СДЕЛАЙТЕ ПРИМАРЫ например ашык буын: ата ана и тд пж. Ответ оставил Гость. Вы находитесь на странице вопроса "пожалуйста помогите дайте 5слов туйык буын и бытеу буын", категории "аза тiлi". Буынды текдауысты дыбыстарана райды. Тек туйык буыннан куралган20 соз.Related posts: 20 слов на туйык буын. 09.02.2014Туйык етистик деген не. Буын турлери: ашык(а-на), туйык(ат), битеу(нан). нет мне надо туйык. Туйык етистиги бар сойлемдер не бари 8 соз болу керепожвлуйста скажите. А) Клдер, зендер. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Бтеу жне ашы буындары бар сзд крсетз.6. Iшiнде сын есiмi бар жумбактар.жанбады с) добым д) амысбай 2. Ноябрь 7, 2015, Опубликовано в Другой. Основная словарная статья Буын-соз курамындагы бир немесе бирнеше дыбыстардын тобынан жасалган фонетикалык болшек. 5. 1) дыбысты топа жктелген сз аымыны шаын мшес.Дауыстыдан басталып, дауыссыза аяталан буын. Мысалы: ак, эн, уш. Ответ оставил Гость.

Недавно написанные:

 

Навигация по сайту:

 

Copyright2018 ©