Батырлар жыры ерекшелігі

 

 

 

 

Аза дебиет 6- сынып Кн: 03.09.15. Сабаты таырыбы: Батырлар жыры.Ерекшелг. Батырлар жыры. Батырлар жырыны зндк ерекшелктер басты кейпкер кшт,о тпейтн, ылыш кеспейтн 1. Батырлар жыры - Айдос батыр жыры СТРЛЕБАШ БРКТТРЕ - Батырлар Жыры Нр триосы - Батырлар жыры Оян намыс - Батырлар жыры Этно-фольклорная группа ТУРАН Батырлар жырын оыту. 9-сынып. (добавить в избранное) 02:38.. Батырлы жырлар халы мрн ттас бр дурн жан-жаты амти отырып, сол тарихи кезедег батырларды сырты жаулара арсы ерлк кресн «амбар батыр» жыры батырды есейп, ел аморы болан тсынан басталады.Жырды айтарлытай таы бр ерекшелг - Назымны кйеу тадап жар салан сынаына амбар Батырлар жыры — Уикипедия, азаша ашы энциклопедия азаты батырлар жыры туралы - аза дебиет - азаша рефераттар - азаша тесттер мен шпорлар - азаша презентацияБатырлар жыры туралы | KazOrta.orgkazorta.org/batyrlar-zhyry-turalyаза халыны эпосында батырлар жыры — е бр мол сала. зерттеген.Ал жырды а) блмдлк: оушылара батырлар жыры, оларды зге жырлардан айырмашылыы, «обыланды батыр» жыры жайлы толы трде тснк беру Читать тему: Батырлар жыры кейпкерлер лем,идеялы кркемдк ерекшелктер на сайте Лекция.Орг Батырлар жырыны басты идеясы- ел намысын орау,ерлк, батырлы. Батырлар жыры жайында газет, журналды маалалардан бастап, кандидатты «амбар батыр» жыры батырды есейп, ел аморы болан тсынан басталады.Жырды айтарлытай таы бр ерекшелг - Назымны кйеу тадап жар салан сынаына амбар Батырлар жырыны трлер Халы дебиет туралы жалпы тснк Халы дебиет аза халыны асырлар ойнауынан рпатан рпаа жеткен рухани, мдени мрасы, сз нерiнi араанды облысы араралы аласы Академик О.А.Жаутыков атындаы жалпы блм беретн 1 аза орта мектебн аза тл мен дебиет пндерн малм Асанова Индира Мукаевна «обыланды батыр» жыры (брнш 45 жол) - Duration: 1:21.

Батырлар жыры:Ер армыс 01 - Duration: 9:31. Жырды жиналуы, зерттелу жне жырды таратып айтушылар.2. Батырлар жыры халыа алай тараан. Асанайы,Жиренше,орыт Жыр оиасына озау салатын да, батырды йден шыып, жорыаАуыз дебиетн баса жанрларына араанда, айтысты ерекшелг оан кптеген йел аындар атынасан. Батырлар жыры. Масаты: 1. Батырлы жырлар халы мрн ттас бр дурн Батырлы жырлар, батырлар жыры — ауыз дебиетндег е бай да кне жанрларды бр.Батырлы жырларды рылымына атысты осындай ерекшелктер оларды мезгл мен Батырлар жыры. Сабаты станымдары: жйеллк, крнеклк, тлдк сезмд дамыту. Батырлар жыры . «обыланды батыр» жыры. обыланды батыр жыры.

Жырды таырыпты идеялы ерекшелг. Осы блмде аза халыны басынан кешкен «амбар батыр» жырынан «Алпамыс батыр» жырыны ерекшелг?Трт тлк жырларды ерекшелг. Батырлы жырлар, батырлар жыры — ауыз дебиетндег е бай да кне жанрларды бр. Сабаты таырыбы: Батырлар жыры. 1.2 «Алпамыс батыр» жырыны зерттелу. Батырлар жыры туралы тснктерн одан р д Батырлы жырлар — е алдымен кркем шыарма. Ауыз дебиетн баы заманнан ескрмей рпатанрпаа ауысып отыран крдел де мол бр саласы — батырлар жыры. аарманды эпос деп те аталады. Бл жырда 19 асырды екнш жартысындаы Досан Тжлы мен Иса Тленбайлы бастап, патша кметне арсыБатырлар жыры:Ер армыс 01. Батырлы эпос халыты сан асырлар бастан кешкен тарихын, елн, жерн орауды дрптейд. дс: сра-жауап, талдау, тлдк сезмд дамыту, тсндру, гмелеу Батырлар жыры - Айдос батыр жыры СТРЛЕБАШ БРКТТРЕ - Батырлар Жыры Нр триосы - Батырлар жыры ОянОян намыс - Батырлар жыры. Тарихта болан адамдар с- рекет баяндалады. Батырлар жырын зерттеу с советтк дурде ола алынды. Масаты: Оушыларды батырлар жыры туралы алан блмдерн.Батырлар жырыны ерекшелктер андай? Бл кезде амбар да ер жетп, елн асырап отыран батыр тласында крнед.Сондытан, мны ледк рылысында сол ауызша жырды ерекшелктер бар. «Ер Тарын» жыры батырлар жырыны шндег тадаулы шыармаларды бр.Лиро-эпос жырлары мен батырлар жырыны зне тн ерекшелктер бар. 18.11.2015 1921 426 Ахметкаримова Гульнар Мурзашовна.Прзентация для урока казахской литературы по теме "Батырлар жыры" - "Героические эпосы". 21 бет. Скачать с сервера Вес файлаБатырлар жыры -- ауыз дебиетн оматы да асыл мрасы. Масаты: Оушыларды батырлар жыры туралы алан блмдерн.Батырлар жырыны ерекшелктер андай? «амбар батыр» жыры. Тпт Кеест тсында да балам «амбар батыр» жыры. Батырлар жырыны зндк ерекшелктерн анытауБатырлар жырыны басты идеясы ел намысын орау, ерлк, батырлы. «Мдени мра» бадарламасыны тп масатына зер салар болса, халыты азынаны адр-асиетн, лтты лаатты мдени ждгерлер негзнде жас рпаты санасына сру болып "Досан батыр" жыры. Бл дастандар кбнесе сонау бр баы заманда Орта Азияны, ырым мен Едл бойын жайлаан кшпел «обыланды» батыр жыры Сабаты масаты: «обыланды батыр» жыры жайлы оушылара млметтер беру.3. Ол шн уел батырлар жыры балалара не беред дегенд тарата талдап, теререк тйснп аланымыз жн. Жанрлы ерекшелг. Жалпы батырлар жыры ел тарихыны е еск замандарын крсетед.Осымен енд "амбар" жырыны тр ерекшелктерн арастырайы. лтты фольклортану саласында жеке бр жырды зерттеу нысанына алып, оны жанрлы ерекшелг, образдар жйес мен кркемдк ерекшелг жннде ылыми ой-тжырымдар жасау . 4. Жырды кркемдк ерекшелг.«амбар батыр» жыры батырды есейп, ел аморы болан тсынан басталады. аза халыны кне эпосты жыр-ларына батырлар жыры жатады. ЖЫРДЫ УРЫЛЫСЫ ТЛобыланды батыр, Ер Тарын жырларымен салыстыранда, амбар батырды тп композициясындаы жырды зне тн ба-сты ерекшелг «Алпамыс батыр» жыры аза халыны батырлар жырыны шндег е кнес.жырды тлн, кркемдк ерекшелгн, жырды композициялы рылысын,т.б. Ол зн жанрлы нысанасына арай шындыты знше орытып, оны зн кркемдк згешелгне арай рп отыратыны даусыз. Ерлер мен прлер: Трт батыра таы бр лгенде Кн кешеге дейн кезкелген дерлк аза азаматы баласыны батыр боланын алап тлеп келд. «обыланды батыр».Батырлар жыры туралы млмет берп, жырдан зндн таныстыру. Сабаты таырыбы: Батырлар жыры туралы. Батырлар жыры - аза ауыз дебиетн те ертеден келе жатан крдел саласыны бр.1.

7 Батырлы жырларды суреттелу ерекшелг. Батырлы жырлар, батырлар жыры — ауыз дебиетндег е бай да кне жанрларды бр.[1] аарманды эпос деп те аталады. Слайд негз халы ауыз дебиетн ерекше блм, ежелг заманнан бер ескрмей жеткен батырлар жыры туралы болма. Сабаты тр: жаа саба. Батыр км? аза батырлар жырындаы басты аарман елн сйген батыр, ал оны бастыОларда сомдалатын бейне шынайылыы суретш шыармашылыыны езндк ерекшелг. 1. Тарихи кезедермен байланыстыра отырып, батырлар ерлгне деген ызыушылытарын арттыру Батырлар жыры туралы тснк. аза дебиет. Батырлар жырындаы етстктер семантикасы.Махамбет ледерн крскемдк ерекшелг.

Недавно написанные:

 

Навигация по сайту:

 

Copyright2018 ©